MẸO CỘNG ĐIỂM POINTHướng Dẫn Cộng Điểm Point Nhanh Nhẹn (AGI) Khi Không Ra Skill

 

Mẹo cộng nhanh nhẹn tránh lag skill cho các nhân vật
Nhiều gamer chơi MU chưa có kinh nghiệm khi tăng Agility ( Nhanh nhẹn ) cho các chủng tộc DW MG EF PSTH DL DK dẫn đến lỗi không không hoạt động đánh không hiện ra dames và Skill Nhất là đối với DW MG và PSTH Em xin chia sẻ một số kinh nghiệm tìm kiếm được trên Internet. Và những chỉ số điểm trên đã được qua test thử lên các anh em yên tâm tăng theo.

Soul Master ( Pháp sư ) :
Phép Evil Spirits ( Triệu tập linh hồn ) :

* 0 - 4000 hoạt động bình thường
* 4010 - 4490 Không hoạt động
* 4500 - 5700 hoạt động bình thường
* 5700 - 6550 > hoạt động với Dino / Unicorn / Fenrir ( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh )
* 6550 - 8200 > hoạt động bình thường
* 8200 - 9820 > hoạt động với Dino / Unicorn / Fenrir ( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh )
* 9820 - 10700 > Không hoạt động
* 10700 - 13250 > hoạt động bình thường
* 13250 - 15700 > > hoạt động với Dino / Unicorn / Fenrir ( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh )
* 15700 - 23250 > Không hoạt động
* 23250 - 28250 > hoạt động bình thường
* 28250 - 33200 > hoạt động với Dino / Unicorn / Fenrir ( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh )
* 33200 - 65534 > Không hoạt động

Inferno ( Vòng tròn lửa ) :
* 00000 - 61700 > hoạt động bình thường
* 61700 - 65534 > Không hoạt động

Để đánh ra phép quay rồng cần 4 cột mốc tốc độ là:
1 --> 604
689 --> 854
1105 --> 1354
2355 --> 2854
Lưu ý đây là cột mốc dành cho phép Triệu Tập Linh Hồn khi chưa cưỡi linh thú .

DARK KNIGHT ( Hiệp sĩ ) :
Twisting Slash ( Chém xoáy ):
* 00000 - 47040 > Hoạt động bình thường
* 47040 - 65534 > Hoạt động bình thường nhưng không ra hình .

ELF ( Thánh nữ ) :
MultiShot ( Tuyệt chiêu liên hoàn ) :
* 00000 - 23200 > Hoạt động
* 23200 - 25250 > Không hoạt động
* 25250 - 37750 > Hoạt động
* 37750 - 56500 > Không hoạt động
* 56500 - 65535 > Hoạt động

Magic Guardian ( Đấu sĩ ) :
Phép Evil Spirits ( Triệu tập linh hồn )
* 0 - 11200 > hoạt động bình thường * 11200 - 12880 > hoạt động với Dino / Unicorn / Fenrir ( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh )
* 12880 - 16200 > hoạt động bình thường
* 16200 - 19440 > hoạt động với Dino / Unicorn / Fenrir ( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh )
* 19440 - 21200 > không hoạt động
* 21200 - 26200 > hoạt động bình thường
* 26200 - 31100 > hoạt động với Dino / Unicorn / Fenrir ( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh )
* 31100 - 46200 > không hoạt động
* 46200 - 56200 > hoạt động bình thường
* 56200 - 65535 > hoạt động với Dino / Unicorn / Fenrir ( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh )

Twisting Slash ( Chém xoáy ):
* 0 - 47180 > Hoạt động bình thường
* 47180 - 65535 > Hoạt động nhưng ko nhìn thấy Skill

Inferno ( Vòng tròn lửa ) :

* 0 - 65535 > Hoạt động

Dark Lord ( Chúa tể ) :
Firescream( Hỏa Âm )
00000 - 02600 Hoạt động bình thường
02600 - 3450 Không hoạt động
3500 - 5000 Hoạt động bình thường
05000 - 05600 > không hoạt động
05600 - 06800 > hoạt động với Dino / Unicorn / Fenrir / Horse ( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh / Chiến mã )
06800 - 08000 > hoạt động với Dino / Unicorn / Fenrir / Horse ( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh / Chiến mã )
08000 - 11800 > không hoạt động
11800 - 16600 > hoạt động với Dino / Unicorn / Fenrir / Horse ( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh / Chiến mã )
16600 - 65535 > không hoạt động

Summoner ( Pháp sư triệu hồi ) :
00000 - 9500 Hoạt động bình thường
9500 - 10500 > hoạt động với Dino / Unicorn / Fenrir ( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh )
11000 - 13000 > Hoạt động bình thường
13500 - 19500 > hoạt động với Dino / Unicorn / Fenrir ( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh )
20000 - 21000 > Không Hoạt động
21500 - 22500 > hoạt động với Dino / Unicorn / Fenrir ( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh )
23000 - 28000 > Hoạt động bình thường
28500 - 30000 > hoạt động với Dino / Unicorn / Fenrir ( Quái điểu / Kỳ lân / Sói tinh )
30500 - 65535 > Không Hoạt động

Rage Fight:
nhanh nhẹ 0-6900 hoạt động bình thường.
nhanh nhẹ 6900-13900 không hoạt với Skill Upper Beast ( sử dụng skill này là bị Dis ra khỏi game)
nhanh nhẹ 13900-65000 Hoạt động bình thường